About me

Tôi là Nguyễn Từ Nam  DOMINIQUE Chuyên Gia Tài Chính – Bất Động Sản

Tôi là thạc sỹ toán ở Pháp về Việt Nam làm việc từ năm 2008.

Hiện tại tôi đang phân phối Bất Động Sản và phát triển thuật toán ODST để nghiên cứu thị trường tài chính

 

Đây là website của tôi DuanPhpreal.com  – với mục tiêu chia sẻ thông tin cũng như đánh giá của cá nhân tôi về các dự án 

Bên cạnh các thông tin về bất động sản, giá cả thị trường đia ốc sẽ là các seri về công nghệ cũng như thông tin đời sống.

Cảm ơn bạn đã giành thời gian theo dõi

Đây là Twitter Nguyễn Từ Nam https://twitter.com/nguyentunam_Vn

Nguyen Tu Nam